ကုိယ္ေတြ ့မဟုတ္လုိ ့

 တရားသူႀကီးက သက္ေသထြက္ဆိုမယ့္သူကို မွာတယ္။

“တရားရံုးမွာ စစ္ေဆးေမးျမန္းတဲ့အခ်ိန္ မလိမ္ညာရဘူး။ ကိုယ့္မ်က္စိနဲ႔ တပ္အပ္ျမင္တာကိုပဲ ေျပာရမယ္။ တစ္ျခားလူေျပာတာကို မေျပာရဘူး။ နားလည္လား!”

“ဟုတ္ကဲ့.. နားလည္ပါတယ္”

“ေကာင္းၿပီ… ေမာင္ရင္ရဲ႕ ေမြးေန႔နဲ႔ ေမြးဖြားရာဇာတိကို အရင္ေျပာပါ”

“တရားသူႀကီးမင္း.. ဒါကို ကြၽန္ေတာ္ေျပာလို႔မျဖစ္ဘူး။ အဲဒီေတြကို ကြၽန္ေတာ့္အေမကတစ္ဆင့္ ကြၽန္ေတာ္သိခဲ့ရတာမို႔ပါ”

0 comments: