ကြ်န္ေတာ္လူေကာင္းဆုိရင္

ငပုိး သည္ သခၤ်ာအလြန္ညံ့ေသာ ေက်ာင္းသားတစ္ဦးျဖစ္သည္ ဆရာ(မာမီ ေတမင္း)က သခၤ်ာစြမ္းရည္တုိးတက္လာေစရန္

ငပုိး ကုိပုစၦာမ်ားဖိ၍ တြက္ေစသည္ ဂၽြန္ကေလးကလည္း ပုစၦာတြက္တိုင္း မွားၿမဲမွားေနရာ...

ဆရာ... ။ “ ေဟ့ငပုိး ေရ... မင္းသခၤ်ာတြက္တုိင္း မွားေနတယ္ကြာ ငါကမင္း အမွားေတြမ်ား သင္ေနလုိ႔လားကြာ... ။ ”

ငပုိး ... ။ “ မဟုတ္ပါဘူးဆရာ ... ။ ”

ဆရာ... ။ “ ဒါဆိုရင္ ဆရာျဖစ္ျဖစ္ မင္းျဖစ္ျဖစ္ တစ္ေယာက္ေယာက္ေတာ့ ရူးေနလုိ႔ျဖစ္မွာပါပဲကြာ... ။ ”

ေနာက္တစ္ေန႔ေရာက္ေသာ္ ငပုိး သည္ တက္ၾကြေသာဟန္ျဖင့္ ဆရာထံ စာရြက္တစ္ရြက္ယူလာေလသည္....

ဆရာ... ။ “ ေဟ... ငပုိး ဒါက ဘာစာရြက္ၾကီးတုန္းဟ... ။”

ငပုိး ... ။ “ ကၽြန္ေတာ္မရူးေၾကာင္း ေထာက္ခံစာပါဆရာ...။”

ဆရာ... ။ “ ေဟ....................။”

0 comments: