အလြဲ

လူတစ္ေယာက္ဟာ ဆိုင္ကယ္စီးရင္ ေလတိုးသက္သာေအာင္ဆိုၿပီး အေႏြးထည္ကို
ေနာက္ျပန္ဝတ္တတ္သတဲ့။ တစ္ေန႔ေတာ့ အရက္မူးၿပီး သူဆိုင္ကယ္ေမွာက္တယ္။
ဆိုင္ကယ္ေမွာက္တဲ့ေနရာကို ရဲေတြေရာက္လာတယ္။

ပထမရဲ ။။။။။ ဟာ...ေတာ္ေတာ္ျဖစ္သြားတာပဲ။

ဒုတိယရဲ ။။။။။ ဟုတ္တယ္။ ၾကည့္စမ္း.. ေခါင္းေတာင္ ေနာက္ျပန္လည္သြားၿပီ။

ပထမရဲ ။။။။။။ အသက္ရႈေနေသးတယ္။ ေခါင္းကို တည့္ေပးလိုက္ၾကရေအာင္

ဒုတိယရဲ ။။။။။ လာ.. ၁..၂.. ၃...အင္း.. ေခါင္းတည့္သြားၿပီ။

ပထမရဲ ။။။။။ အင္း.. အခုမွ အသက္မရႈေတာ့ဘူး

0 comments: