ကိုယ္ခ်င္းစာပါတယ္

တရားသူႀကီး။ ။ေယာကၡမႀကီးကို ၃ထပ္တုိက္ ျပတင္းေပါက္ကေန...ကိုင္ေပါက္ပစ္ခ်လိုက္တယ္ဆို...

တရားခံ. ။. ။ ဟုတ္ပါတယ္..

တရားသူႀကီး ။ ။ေအး..ေနာက္ဆို..လမ္းသြားလမ္းလာေတြကိုမထိေစနဲ ့ၾကားလား...

0 comments: