သူၾကမ္း ကုိယ္ၾကမ္းမုိ ့

ပုရြက္ဆိတ္အသင္းႏွင့္ ဆင္အသင္းတုိ ့ေဘာလုံးကစားၾကသည္။ ေဘာလုံးပြဲျပီးေသာအခါဆင္မ်ားကေတာင္းပန္စကားေျပာသည္။

" ကြ်န္ေတာ္တုိ ့ကုိခြင့္လႊတ္ပါ။ ခင္ဗ်ားတုိ ့ကုိ ကြ်န္ေတာ္တုိ ့ေျခေထာက္ၾကီးေတြနဲ ့တက္နင္းမိခဲ့ၾကတယ္ဗ်ာ "
" ကိစၥမရွိပါဘူး ၊ ကြ်န္ေတာ္တုိ ့ဘက္ကလည္း ခပ္ၾကမ္းၾကမ္း ကစားခဲ့ၾကတာကလား "

0 comments: