သူ ့အေတြး

အလွျပင္ခန္းအတြင္း အလွျပင္ခံေနသူ အမ်ဳိးသမီးႏွစ္ဦးစကားေျပာေနၾကသည္။ေမရီ - ဟဲ့ လူစီ .. အင္ဂ်ာလာ ကေလးအမႊာပူးေမြးတာ သိၿပီးၿပီလားလူစီ - ဟင့္အင္း သိေသးဘူး ဘယ္တုံးကလဲေမရီ - မေန႕ကေလ၊ အံ့ၾသစရာေကာင္းတယ္သိလား

လူစီ - ဘယ္လုိျဖစ္လုိ႕လဲ…

ေမရီ - ဆရာ၀န္ကေျပာတယ္တဲ့ ဒီလုိအမႊာပူးေမြးဖုိ႕ဆုိတာ အႀကိမ္ ၁၅၇၈၁ ႀကီမ္မွ
တစ္ခါပဲျဖစ္ႏုိင္တာတဲ့

လူစီ - အမေလးေလး ေသာင္းက်န္းလုိက္တာ ဒီေကာင္မ
အိမ္အလုပ္လုပ္ဖုိ႕အခ်ိန္မွရေသးရဲ႕လားမသိဘူး

0 comments: