ဘာမွလဲနားမလည္ဘူး

လယ္သမားႀကီးတစ္ေယာက္ ေျမတူးေနတယ္... က်ီးကန္းတစ္ေကာင္း ျဖတ္ပ်ံသြားၿပီး အီးပါခ်တယ္.... လယ္သမားႀကီး ရဲ႕ မ်က္ႏွာေပၚတဲ့တဲ့...၊ လယ္သမားႀကီး ေခါင္းေမာ့ၿပီး ေအာ္ေျပာတယ္... " ခြီးတဲ့မွပဲ ... အိမ္ျပင္ထြက္တာ ေဘာင္းဘီေလးဘာေလးဝတ္ထားမွေပါ့ က်ီးကန္းရ ...."က်ီးကန္းကလည္း ျပန္ဆဲတယ္... " လခြီးပါလား ... ခင္မ်ားႀကီးအီးပါရင္ ေဘာင္းဘီဝတ္ ပါလို႔လား ...."

0 comments: