ေနာက္မျဖစ္ေအာင္

ေဆးခန္းကို လက္မွာဒဏ္ရာရတဲ ့လူတစ္ေယာက္ေရာက္လာတယ္။

ဒီေတာ့ဆရာ၀န္က.....

"ဘယ္လိုျဖစ္တာလဲ"

"ကားတံခါးဆြဲပိတ္လိုက္တာ လက္ညွပ္သြားလို ့"

"ခင္ဗ်ားမူးေနရင္ေတာ့ဒီလို ့ခဏခဏျဖစ္ေနမွာပဲ"

"ေနာက္မျဖစ္ေတာ့ပါဘူး ဆရာ"

"အရက္ျဖတ္မယ္ေပါ့"

"ကြ်န္ေတာ္ ကားတံခါးကိုျဖဳတ္ပစ္လိုက္ျပီဆရာ"

0 comments: