လူတတ္ႀကီး

မူလတန္းေက်ာင္းသားေလး ေမာင္ေက်းညိဳမွာ 'လက္မ' စုပ္တ့ဲအက်င့္ ရိွတယ္
ဒါကို သူ႔အေမက မႀကိဳက္ဘူး
တရက္ေတာ့ ေက်းညိဳ လက္မကို စုပ္ေနတာေတြ႕လို႔ သူ႔အေမက ေျပာတယ္... ...

"သား ... လက္မႀကီးကို စုပ္စုပ္မေနနဲ႔၊ ဗိုက္ႀကီးပူတတ္တယ္"
"ဟုတ္လား ေမေမ"

ဒါနဲ႔ ဗိုက္ပူမွာေၾကာက္လို႔ လက္မ မစုပ္ရဲေတာ့ဘူး

တရက္ေတာ့ ေက်ာင္းမွာ သူ႔အတိုင္းပိုင္ဆရာမ ခြင့္ယူလို႔ တျခားဆရာမတစ္ေယာက္ အစားထိုး လာသင္တယ္
ျဖစ္ခ်င္ေတာ့ အဲဒီဆရာမက ကိုယ္ဝန္ႀကီးနဲ႔
သူက ဆရာမကို သြားေျပာတယ္... ...

"ဆရာမ ဘာလုပ္လို႔ ဗိုက္ႀကီးစူေနတာလဲဆိုတာ သားသိပါတယ္ေနာ္" .. တ့ဲ

ဟိုက ရွက္ရွက္နဲ႔ တီးလႊတ္လိုက္တာ သူ႔ခမ်ာ ဘုမသိ ဘမသိနဲ႔ ေတာ္ေတာ္အီသြားတယ္

0 comments: