သူဆုိရင္ လက္တည့္တယ္

“ေဟ့လူ ေဟာဟိုမွာစုျပီး ကစားေနတဲ့ကေလးငယ္ေတြထဲက ကြ်န္ေတာ့ကို ခဲနဲ႔လွမး္ေပါက္တာ ခင္ဗ်ား သားျဖစ္မယ္ထင္တယ္”

“ခင္ဗ်ားကို ထိသြားလုိ႔လား”

“ဟင့္အင္း”

“အဲ့ဒါဆို ကြ်န္ေတာ့္သားမဟုတ္ဘူး”

0 comments: