ေဒါက္တာရမ္းကု

တစ္ေန႕တစ္၌ ေယာက္်ားပ်ိဳတစ္ေယာက္သည္ သူ၏ညာဘက္တင္ပါးအျပင္တစ္ခုတြင္ စိမ္းေန၍ ဆရာဝန္သြားျပ၏။
ဆရာဝန္ မွစစ္ေဆးၿပီးေနာက္…….
“ မတတ္ႏိုင္ဘူးငါ့ညီရာ ခြဲထုတ္လုိက္ပါေတာ့ ”
ေယာက္က်ားပ်ိဳလည္းမတတ္သာအဆံုးခဲြထုတ္လိုက္ရသည္။
တစ္လၾကာၿပီးေနာက္ဘယ္ဘက္တစ္ျခမ္းတစ္ခုမွလည္းထပ္စိမ္းေလသည္။ဆရာဝန္ထံ ထပ္သြားျပသည္။
…ဝမ္းနည္းစြာနဲ႕ပဲ ထပ္ခြဲထုတ္ခိုင္းသျဖင့္ ခြဲထုတ္လိုက္ရသည္။
ေနာက္တစ္လခန္႕….ၾကာေသာ္….. အမ်ိဳးသား အဂၤါ ပါထပ္စိမ္းလာေသာအခါ ဆရာဝန္ထံသုိ႕….ထပ္သြားျပသည္။ ဆရာဝန္က……
“အသက္အႏၲရယ္မစိုးရိမ္ ရေအာင္ ျဖတ္လိုက္ပါ ” ဆိုသျဖင္႕…..
ေယာက္်ားပ်ိဳလဲ ယူက်ံဳးမရျဖစ္ကာ ေနာက္ဆုံးလီွး ျဖတ္ထုတ္လိုက္ရေတာ့သည္ ။
ျဖတ္ထုတ္ပီး…. ေနာက္ထပ္တစ္ပတ္ခန္႕ တြင္မူ သူ႔ ေပါင္ၿခံ တစ္ျပင္ လံုးစိမ္းလာျပန္ေလ၏။
ထိုသူလည္း အလန္႔တၾကားျဖင့္ထိုဆရာဝန္ကိုပင္သြားျပန္ျပသည္။
ထုိအခါ ဆရာဝန္က ထပ္မံ ေသခ်ာ စစ္ေဆး၏။..ထုိ႕ေနာက္….ေျဖးေျဖးခ်င္း ေျပာလုိက္တာကေတာ့….

လက္စသတ္ေတာ့ ငါ့ညီအတြင္းခံေဘာင္းဘီက အေရာင္ ေတြ ကြၽတ္..ကြၽတ္ေနတာကိုး . . ထင္ေတာ့ထင္သား..”
“ဗ်ာ”

0 comments: