ဆရာမ .. ျပ .. နည္းမက်

ခ်ာမ တေယာက္
အတန္းအသစ္မွာ စာလာသင္တယ္
ေက်ာက္သင္ပုန္းမွာ ကႀကီးေရးလိုက္တယ္
ခ်ာမလက္ေရးက အေတာ္ဂြမ္းသတယ့္

"ဒါ ဘာဒုန္းး ကေလးတို႔"
"ဖင္တံုးႀကီးပါ ၾဆာမ"
"ဟင္"
(ျပသနာပဲ တေယာက္ခ်င္းေမးဦးမွ)
"သားေလး ေမာင္သိန္းေအာင္ ဒါဘာလဲ"
"ဖင္တံုးႀကီးပံုပါ ခ်ာမ ကားကားေယး"
"ငင့္...ေမာင္ဟက္ပီးေျဖပါဦး ဘာလဲ"
"ဖင္တံုးႀကီးပါခ်ာမ မိုးေပၚကိုေထာင္လို႔"
ၾဆာမ အေတာ္ရွက္ပီး ေဒါသထြက္သြားတယ္ ပီးေတာ့ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးေခၚလာပီးတိုင္တယ္...
"ၾဆာရယ္ ေခးေတြ အရမ္းရိုင္းၾကတယ္သိလား
က်မစာသင္တာ ညစ္၂ညမ္း၂ေတြေျပာၾကတယ္ အဟင့္..ဟင့္ "

"ေဟ...ဟလား အေတာ္ဆိုးတယ့္ေကာင္ေတြ...မိမဆံုးမ ဖမဆံုးမနဲ႔...မင္းတို႔လူလိုမသိဘူးလား..ကေတာက္စ္ ...
ၾကည့္စမ္း ေက်ာက္သင္ပုန္းမွာေတာင္
ဖင္တံုးႀကီးပံု ဆြဲထားေသး...
ဒါဘယ္သေဒါင္းဇား လဲကြေဟ)))) ! "

"ရွင္..!!!!

0 comments: