ကိုယ္ခ်င္းစာၾကည့္ပါ

ဆရာမသည္ အတန္းသားမ်ားကုိေခၚကာ တိရစာၦန္ရုံသုိ႕သြားသည္၊ တိရစာၦန္ရုံသုိ႕ ေရာက္ေသာအခါ ကေလးမ်ားသည္ ေမ်ာက္မ်ားရွိရာဘက္သုိ႕ ေျပးသြားၾကသည္၊ သုိ႕ေသာ္ ေမ်ာက္တစ္ေကာင္ကုိမွ မေတြ႕ေခ်၊ သုိ႕ႏွင့္ ဆရာမက တိရစာၦန္ရုံ၀န္ထမ္းအား အေၾကာင္းရင္းကုိ ေမးရာ ဌင္းက ေျပာသည္။

"ဒီလုိပါ အခုခ်ိန္ဟာ ေမ်ာက္ေတြ မိတ္လုိက္တဲ့ အခ်ိန္ပါ။ အခုလူေတြ မျမင္ေအာင္ သူတုိ႕ ေလွာင္အိမ္ထဲ ၀င္ေနၾကပါတယ္"

ဆရာမသည္ ရွက္ေသြးျဖာသြားသည္၊ သုိ႕ေသာ္ ကၠဳေျႏၵကုိ ဆယ္လုိက္ျပီး ၀န္ထမ္းကုိေျပာသည္။

"ဟုတ္ကဲ့ က်မနားလည္ပါတယ္၊ ဒါေပမယ့္ရွင္၊ ကေလးေတြက သနားပါတယ္၊ သူတုိ႕ခမ်ာ ေမ်ာက္ကုိ ေတြ႕ဖူးခ်င္ၾကလြန္းလုိ႕ခဏခဏပူဆာေနတာနဲ႕ ကြ်န္မအခု ေခၚလာတာရွင့္၊ ဌက္ေပ်ာသီးေတြ ပစ္ေပးျပီး မွ်ားေခၚရင္ေကာ သူတုိ႕ ထြက္လာမယ္ထင္သလားဟင္"

တိရစာၦန္ရုံ၀န္းထမ္းက ျပန္ေျပာသည္။

"က်ေနာ္ေတာ့ သိပ္မထင္ဘူးဗ်။ ကုိယ္ခ်င္းစာၾကည့္ေပါ့ဆရာမရယ္"

0 comments: