ဦးညဏ္ေကာင္း

အေဖ ။ ။ ငါေရြးထားတဲ့ မိန္းကေလးတစ္ေယာက္နဲ႔ မင္းကို လက္ထပ္ေပးမယ္။
သား ။ ။ သား ဘာသာ သားေရြးခ်င္တယ္အေဖ

အေဖ ။ ။ ေကာင္မေလးက ဘီလ္ဂိတ္ရဲ႕ သမီးေနာ္
သား ။ ။ ဒါဆိုရင္ေတာ့ အေဖ့သေဘာပါဗ်ာ

ေနာက္ေန႔မွာ အေဖက ဘီလ္ဂိတ္ဆီကို သြားတယ္။

အေဖ ။ ။ ခင္ဗ်ားသမီးနဲ႔ လက္ထပ္ဖို႔ ကၽြန္ေတာ့္မွာ ေကာင္ေလးတစ္ေယာက္ရွိတယ္။
ဘီလ္ဂိတ္ ။ ။ ကၽြန္ေတာ့္သမီးက လက္ထပ္ဖို႔ သိပ္ငယ္ဦးမယ္ဗ်ာ

အေဖ ။ ။ ဒါေပမယ့္ အဲဒီေကာင္ေလးက ကမာၻ ့ဘဏ္ရဲ႕ ဒုတိယဥကၠဌေလးပါကြ
ဘီလ္ဂိတ္ ။ ။ ဒါဆိုရင္ ေတာ့ျဖစ္ပါၿပီဗ်ာ

ေနာက္ဆံုးမွာ အေဖဟာ ကမာၻ ့ဘဏ္ရဲ႕ဥကၠဌကို သြားေတြ႕ခဲ့တယ္။

အေဖ ။ ။ ခင္ဗ်ားတို႔ ကမာၻ ့ဘဏ္မွာ ဒုတိယဥကၠဌအျဖစ္ခန္႔အပ္ဖို႔ သင့္ေတာ္တဲ့သူ ကို ငါရွာေတြ႕ထားတယ္။
ဥက္ကထ ။ ။ ငါလိုအပ္တဲ့ ဒုတိယဥကၠဌကို ေရြးထားၿပီ

အေဖ ။ ။ အဲဒီေကာင္ေလးက ဘီလ္ဂိတ္ရဲ႕ သားမက္ေနာ္
ဥက္ကထ ။ ။ ဒါဆိုရင္ေတာ့ ျဖစ္ပါတယ္

0 comments: