ဟာ . . သြားျပီ

ဆရာကုိ ေစာ္ကားမိလို႔ ေက်းညိဳတစ္ေယာက္ကြယ္လြန္ေတာ့ ငရဲက်လာတယ္။

ယမမင္းက သူ႔ကုိ ေျပာတယ္… …
“ဒီမွာ ငရဲ ၃မ်ဳိးရိွတယ္၊ ငါလိုက္ျပမယ္၊ မင္းၾကိဳက္ရာေရြး”
...ဆိုျပီး လိုက္ျပတယ္။

ပထမျပတ့ဲငရဲက မစင္ပုပ္ငရဲ…
အဲဒီမွာ ငရဲက်ခံေနရတ့ဲလူေတြဟာ ခါးေလာက္ထိနစ္တ့ဲ မစင္ပုပ္ေတြထဲမွာ မတ္တပ္ရပ္ေနတာကုိ ေတြ႔ရတယ္။
ဆိုေတာ့ ေက်းညိဳက ျငင္းတာေပ့ါ… …
“အား… ေတာ္ျပီ ဒီငရဲေတာ့ မေရြးဘူး”
“ဒါဆိုလည္း ေနာက္တခုထပ္ျပမယ္”

ဒုတိယျပတ့ဲငရဲကလည္း မစင္ပုပ္ငရဲပဲ။
အဲဒီမွာ ငရဲက်ခံေနရတ့ဲလူေတြဟာ လည္ပင္းထိနစ္တ့ဲ မစင္ပုပ္ေတြထဲမွာ မတ္တပ္ရပ္ေနတာကုိ ေတြ႔ရတယ္။
ဒါကုိလည္း ေက်းညိဳက ျငင္းတယ္
“အား… ပုိဆိုးတယ္၊ ဒီငရဲလည္း မေရြးဘူး”
“ဒါဆိုလည္း ေနာက္တခုထပ္ျပမယ္”

ေနာက္ထပ္ျပတ့ဲ ငရဲကလည္း မစင္ပုပ္ငရဲ ပါပဲ
ဒါေပမယ့္ ဒီငရဲမွာ က်ခံေနရတ့ဲလူေတြကေတာ့ ေပါင္လည္ေလာက္ထိျမဳပ္ေနတ့ဲ မစင္ပုပ္ေတြထဲမွာ မတ္တပ္ရပ္ျပီး လၻက္ရည္ေသာက္ရင္း ကိတ္မုန္႔ေတြစားေနတာကုိ ေတြ႔ရတယ္။

ဆိုေတာ့ ေက်းညိဳက ဒီငရဲကုိပဲ ေရြးလိုက္တယ္။
ဒါနဲ႔ သူ႔ကုိအဲဒီငရဲတြင္းထဲ ခ်လိုက္တယ္။
သူလည္း အမ်ားနည္းတူ လၻက္ရည္ေလးေသာက္ျပီး ကိတ္မုန္႔ေလးစားမလို႔ လုပ္တုန္းရိွေသးတယ္
ငရဲသားတန္းစီးတစ္ေယာက္က ဝီစီမႈတ္ျပီးေအာ္တယ္… ….

“တီြ တီြ တီြ… ကဲ လၻက္ရည္ေသာက္ နားခ်ိန္ေစ့ျပီ၊ အားလံုးပဲ ေခါင္းေတြ ျပန္ႏွစ္ထားမယ္”
“ဂ်ာ…”

0 comments: