သိျပီလား

အာကာသထဲေရာက္သြားရင္ ေဘာပင္ေတြက မွင္မထြက္ေတာ့ဘူးတဲ့

ေလဖိအားမရွိေတာ့လို ့တဲ့့့

အဲဒါနဲ ့ နာဆာလည္း ေလဟာနယ္မွာ မွင္ထြက္တဲ့ ေဘာပင္ကို

ေငြကုန္ေၾကးက်ခံျပီး သုေတသနျပဳသတဲ့

အေမရိကန္ေတြေဘာပင္တစ္ေခ်ာင္းနဲ ့ေယာက္ယက္ခက္ေနတဲ့အခ်ိဳန္မွာ

ရုရွားေတြကေတာ့ေအးေဆးပဲတဲ့

ဒါနဲ ့အေမရိကန္ေတြကရုရွားေတြအာကာသမွာဘယ္လိုမ်ိဳး

နဲ ့အဆင္ေျပေနလဲလို ့လူလႊတ္ျပီးစံုစမ္းေတာ့

ေဘာပင္မွင္မထြက္ေတာ့

ခဲတံကိုသံုးပါတယ္တဲ့ဗ်ာ

0 comments: