ေနာက္တာကုိး

အမဲလိုက္မုဆိုးေက်ာ္ အိမ္သို ႔သူ၏အသိတေယာက္ေရာက္လာေလ၏

နံရံတြင္ခ်ိတ္ဆြဲထားေသာ အရည္ခြံမ်ား မ်ား ဂ်ိဳမ်ားကို ေတြ႔၍ မုဆိုးျကီးအားေမးေလသည္

" ဒီအေကာင္ကို ဘယ္နွခ်က္ပစ္လိုက္ရလဲ "

" ၁၀ ခ်က္"

" ေျသာ္္ ဘယ္နွခ်က္ထိသြားလဲ "

" တခ်က္မွ မထိဘူး "

" ဒါျဖင့္ ဒီအေကာင္က ဘယ္လိုလုပ္ ေသရတာလဲ "

" ငါပစ္တာကို သူကျကည့္ျပီး ရယ္ရင္းနဲ႔ေသသြားတာကြ "

0 comments: