ေပါက္ကရ မေျပာနဲ႔ု

ယာဥ္ထိန္းရဲက အျမန္ေမာင္းလာသူကိုေျပာလုိက္သည္။

“လူၾကီးမင္းရဲ့ ကားေမာင္းႏႈန္းက တစ္နာရီ ၈၅မိုင္ျဖစ္ေနပါတယ္”

“ေပါက္ကရမေျပာနဲ႔။ ငါေမာင္းလာတာမွ ဆယ္မိနစ္ပဲ ရိွေသးတယ္”

0 comments: