အျပစ္ကေလးပါ

အက်ဥ္းေထာင္တြင္ အရင္ေရာက္ႏွင့္ေသာ ပထမ အက်ဥ္းသားကေမးသည္ ။

 ပထမအက်ဥ္းသား ။ ။ ခင္ဗ်ားဘာလုိ ့ဒီကုိေရာက္လာတာလဲ ။

ဒုတိယအက်ဥ္းသား။ ။ အလုပ္ထဲမွာ ျပဴတင္း ေပါက္မွန္ကုိ ခြဲမိလုိ႕ပါဗ်ာ။......

ပထမအက်ဥ္းသား။ ။ ဘယ္ေလာက္က်လုိ႕လဲဗ်။

ဒုတိယအက်ဥ္းသား။ ။ ၂၅ နွစ္ပါ။
...
ပထမအက်ဥ္းသား။ ။ ဟာာာာ...မ်ားလွခ်ည္လား။ ဒါနဲ႕ ..ဘယ္မွာအလုပ္လုပ္ခဲ႕တာလဲဗ်။

ဒုတိယအက်ဥ္းသား။ ။....ေရငုပ္သေဘာၤ မွာပါ ။

0 comments: