ကမာၻေက်ာ္ ေလွ်ာက္လဲခ်က္

လူသတ္တရားခံအမ်ိဳးသားကုိ အမႈစစ္ရဲသားတစ္ေယာက္ကအခ်ဳပ္ခန္းထဲ တြင္ အမႈစစ္ေဆးေမးျမန္းေနသည္။

အမႈစစ္။      ။ မင္း ဒီေသသြားတဲ့လူကုိ ေသနတ္နဲ႔ ပစ္သတ္လုိက္တာလား။
တရားခံ။     ။ ဟင့္အင္း ကၽြန္ေတာ္ မသတ္ပါဘူး။
အမႈစစ္။     ။ ဟဲ့ေကာင္ မင္း ဟာက သက္ေသအတိအက်နဲ႔မိေနၿပီဆုိတာ မင္း ဘာကုိလာျငင္းေနေသးတာလဲ။
တရားခံ။      ။ ဆရာရယ္ ကၽြန္ေတာ္မျငင္းပါဘူး။
အမႈစစ္။     ။ ဒါဆုိ မင္းဘာကုိ ေျပာတာလဲ။
တရားခံ။       ။ ကၽြန္ေတာ္ ေသနတ္နဲ႔ပစ္သတ္လုိက္တာမဟုတ္ပါဘူး။ ဒီလုိပါ။ က်ည္ဆန္က သူ႕ကုိ ပစ္သတ္လုိက္တာပါ။ အဲ့ဒီက်ည္ဆန္က ဘယ္ ကလာလဲဆုိရင္ ခဲ ကျဖစ္လာတာပါ။ ခဲက ေျမႀကီးထဲကရတာပါ။ ေျမႀကီးဆုိ တာက သဘာ၀အတုိင္းျဖစ္လာတာပါ။ ဒါ့ေၾကာင့္ သူေသတာက သဘာ၀အတုိင္းေသဆံုးသြားတာပါ။

0 comments: