ဒါေလးေတာင္မသိဘူးလား

"ခင္ဗ်ားနားရြက္ ဘယ္ဖက္ကိုျဖစ္လုိက္ရင္ဘာျဖစ္မယ္
ထင္သလဲ"
စိတ္ေရာဂါကုဆရာ၀န္က လူနာအားေမးလိုက္၏။
"ကြ်န္ေတာ္ဘယ္ၾကားရေတာ႔မလဲဆရာ"
"ဟုတ္ျပီ၊ ဒါဆိုညာဘက္ပါထပ္ျဖတ္လိုက္မယ္ဆိုရင္ေကာဗ်ာ"
"ကၽြန္ေတာ္ မျမင္ရေတာ့ဘူး"
"ဘာလို႕လဲ"
"ဆရာကလည္း ကၽြန္ေတာ့္မ်က္မွန္ ဘယ္မွာခ်ိတ္လို႔မလဲ "

0 comments: