ေဖာက္သည္မုိ ့


ပည့္တန္ဆာမွဳနဲ႕ စြဲခ်က္တင္ခံရသည့္ မိန္းကေလးတစ္ေယာက္ကို တရားသူႀကီး
တစ္ေယာက္က စစ္ေဆးေန သည္။

ေမး။ ။ နင့္ နာမည္ဘယ္လိုေခၚလဲ။
ေျဖ။ ။ အို ဘာလို႕ ေမးတာလဲ။ သူ သိသားနဲ႕။
ေမး။ ။ နင္ ပိုက္ဆံယူၿပီး ေယာက်ာ္းေတြကို ေဖ်ာ္ေျဖတယ္ဆိုတာဟုတ္သလား။
ေျဖ။ ။ အို ေမးျပန္ၿပီ၊ သူလည္း လာဖူးတာပဲ။

တရားသူႀကီးမွာ ရွက္လာသည္။ သို႕ႏွင့္ ဆက္မေမးေတာ့ပဲ အမွဳကို
အျမန္စီရင္ခ်က္ခ်လိုက္သည္။
“ျပစ္မွဳက်ဴးလြန္တဲ့အတြက္ ေငြဒဏ္ (၂၀၀၀) က်ခံေစ။”

မိန္းကေလးက ျပန္ေျပာလုိက္သည္။
“ဒါေလးမ်ား - ရပါတယ္။ သူ႕အေၾကြးထဲက ႏွိမ္လိုက္ေပါ့။”

0 comments: