ကြ်န္ေတာ္တုိ ့လဲဒီအတုိင္းပဲ

ေန႔လည္စာ စားခ်ိန္ႀကီး မီးသတ္ဌာနသို႔ အေရးေပၚ တယ္လီဖုန္း၀င္လာသည္။
" ငါးလမ္း မွာ မီးေလာင္ေနလို႔ပါ။ မီးကအရမ္းႀကီးေနၿပီ "
" ခင္ဗ်ားတို႔ ဘာမွမလုပ္ၾကဘူးလား"
" လုပ္ပါတယ္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ေရနဲ႔ ပက္ၾကပါတယ္"
" အဲဒါဆို ကြ်န္ေတာ္တို႔လာလည္း မထူးဘူး၊ ကြ်န္ေတာ္တို႔လည္း ေရနဲ႔ ပဲပတ္မွာ”

0 comments: