ဒါေလးေတာင္မသိဘူး

အာဘန္းက သူ႔ရဲ႕အေစခံေလးကို ေျပာလိုက္ပါတယ္ "ပန္းပင္ေတြ ေရသြားေလာင္းစမ္း"
အေစခံေလး ~ "အျပင္မွာ မိုးေတြရြာေနပါၿပီ ဆရာ"
အာဘန္း ~ "အဲဒါဘာျဖစ္လည္း။ ထီးယူၿပီး သြားေလ..."

0 comments: