အားနာလုိ ့

အာဘန္းက ရဲအရာရွိကုိ တိုင္ၾကားေနပါတယ္။
"ရဲအရာရွိႀကီးရယ္ ကၽြန္ေတာ့္အိမ္မွာ TV ကလြဲလို႔ တျခားဘာပစၥည္းမွ မက်န္ေတာ့ဘူး"
ရဲအရာရွိ ~ "သူခိုးက TV ကိုေတာ့ ဘာလို႔မ်ား ယူမသြားပါလိမ့္"
အာဘန္း ~ "ကၽြန္ေတာ္အဲဒီ့အခ်ိန္က TV ၾကည့္ေနတာကိုး"

0 comments: