သြားမကူေတာ့ပါဘူး

မင္းေယာကၡမကုိ လူသုံးေယာက္၀ုိင္းရုိက္ေနတယ္ ..
မင္းသြားမကူညီဘူးလား ..

သူတုိ ့နဲ ့တင္လုံေလာက္ပါတယ္ ..
ငါသြားစရာမလုိေတာ့ပါဘူး ။။

0 comments: