ေခတ္မေကာင္းလုိ ့ပါ

အိမ္ဆုိင္ေလးတစ္ဆုိင္ကိုေဖာက္ခုိးေနေသာ သူခုိးကုိ ရဲသားက လက္ပူး လက္ၾကပ္မိသြားသည္။

ရဲသား - “ မင္းဘာျဖစ္လို႔ ဒီဆိုင္ကိုမွ ေဖာက္ခုိးရသလဲ”

သူခုိး - “ကၽြန္ေတာ္အိမ္နဲ႔ နီးလုိ႔႔ပါ ၊ သိတဲ့အတိုင္းေခတ္က မေကာင္းေတာ့
အိမ္ကိုပစ္ျပီး အၾကာၾကီး မသြားခ်င္လို႕ပါဗ်ာ”


0 comments: