သူ ဘယ္မွာေနသလဲ

“ကိုယ္က ဂ်င္စတစ္ေလာက္ မခ်မ္းသာပါဘူး။ ျပီေတာ့သူ ့လို႐ုိလ္႐ိြဳက္ကား လည္းကိုယ့္မွာမရွိပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ မင္းကိုေတာ့ ကိုယ္တကယ္ ခ်စ္ျမတ္ႏိုး တာပါကြာ”
ထို အခါ အမ်ိဳးသမီးျဖစ္သူက ထိုလူ၏လည္ပင္းကို သာယာစြာဖက္လိုက္ျပီး နားနားကပ္ကာ တိုးတိုးကေလး ေျပာလိုက္သည္။
“အဲဒီ ဂ်င္စတစ္ဆိုတဲ့ လူက ဘယ္မွာေနတာလဲဟင္”

0 comments: