ငါတုိ ့ကံေကာင္းလုိ ့

ကားတစ္စီး အရွိန္ျပင္းစြာေမာင္းႏွင္လာေလသည္။
လမ္းေကြ႕တစ္ေကြ႕တြင္ ရုတ္တရက္ေကြ႕လိုက္ရာ လမ္းအလယ္တြင္ လယ္သမားႏွစ္ေယာက္စကားရပ္ေျပာေနသည္ကိုျမင္၍ ေဘးကို ဆြဲခ်လိုက္ရာ ကားလမ္းနံေဘးရွိ လယ္ကြင္းထဲသို႕ ႏွစ္ပါတ္သုံးပါတ္ လိမ့္သြားေလသည္။ ထိုျမင္ကြင္းကိုၾကည့္၍ လယ္သမားတစ္ဦးသည္ ရင္ဘတ္ကိုဖိ၍ေျပာလိုက္သည္မွာ

"ဘုရား ဘုရား ငါတို႕ႏွစ္ေယာက္ကံေကာင္းလို႕
အေစာ က တို႔လယ္ကြင္းထဲမွာ ရပ္ေနၾကေသးတယ္ေနာ့"

0 comments: