တိုးတိုးေလးေျပာဖို့မလိုပါ

အသက္အရြယ္ရျပီး နားေလးေနေသာ သူေဌးျကီးတစ္ေယာက္သည္
ေနပူစာလံူလ်က္ရွိသည္။ ထိုစဥ္ အခိုင္းအေစ ေကာင္ကေလး ေရာက္လာျပီး
နံနက္စာျပင္ပီးေႀကာင္း လာေျပာေလသည္။ သို့ေသာ္ လံုးဝမျကားေပ။
ေကာင္ကေလးက ေအာ္၍ ထပ္ေျပာေလသည္။ ထိုအခါလည္း သူေဌးျကီးက
မျကားေပ။ ထို့ေႀကာင့္ နားနားကပ္၍ အတင္း ေအာ္၍ ေျပာလိုက္သည္။
"နံနက္စာရၿပီ ခင္ဗ်"
သူေဌးျကီးကလဲ စိတ္ဆိုးမာန္ဆိုးနွင့္ ႀကိမ္းေမာင္းလိုက္သည္။
"လ်ွိဳ့ဝွက္စရာမွ မဟုတ္တာ ဘာျဖစ္လို့ နားနားကပ္ျပီး တိုးတိုး
ကေလး ေျပာရတာလဲကြ"

0 comments: