စာေရးဆရာဘ၀

စာေရးဆရာ ။ ။ ျပီးခဲ့့တဲ့ႏွစ္က တစ္ႏွစ္လံုး စာေတြၾကီးပဲ ေရးေနရတယ္္ဗ်။
မိတ္ေဆြ ။ ။ ဟုတ္လား ေတာ္ေတာ္ေရာင္းရလား။
စာေရးဆရာ ။ ။ ေတာ္ေတာ္ေရာင္းရတယ္ခင္ဗ်။ ပထမ တီဗြီ ၊ ေရခဲ ေသတၱာ ၊ ေနာက္ပရိေဘာဂေတြေနာက္ေတာ့ အိမ္နဲ႕ျခံ။ ေနာက္ဆံုး ကၽြန္ေတာ့္ဆိုင္ကယ္စုတ္ေလးေတာင္ပါေသး။

0 comments: