သူဘာမ်ား ေျပာမလဲလုိ ့

တရားခံက ရံုးေတာ္ကို ေလွ်ာက္ထားသည္။
"ဒီကေန႕ အမႈမစစ္ဘဲ ရက္ခ်ိန္းေပးဖို႕ ေမတၱာရပ္ခံပါတယ္၊
ကၽြန္ေတာ့ေရွ႕ေန ေရာက္မလာပါဘူး"
တရားသူၾကီးကျပန္ေျပာသည္။
"သူမ်ားအိတ္ေထာင္ထဲက ခင္ဗ်ား လက္ႏိႈက္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ
ရဲသားက ခင္ဗ်ားကို လက္ပူးလက္ၾကပ္မိတာပဲ၊
ခင္ဗ်ား ေရွ႕ေနက ဘာမ်ားေျပာႏိုင္မွာလဲ"
"ကၽြန္ေတာ္လည္း အဲတာကိုပဲ သိခ်င္ေနတာပါ"

0 comments: