အဆဲျပိဳင္ပြဲ

တစ္ခါ က ကမာၻ႕ အဆဲျပိဳင္ပြဲ က်င္းပေလသည္။

အခ်ိန္အၾကာဆံုးႏွင့္ ဆဲနည္းမထပ္ဘဲ ဆဲႏို္င္သူသာ….ပထမရမည္ ျဖစ္၏။

ပထမဆုံး အေမရိကန္ လူမ်ိဳး၀င္္ျပိဳင္သည္။

၁၅ မိနစ္ၾကာေအာင္ ဆဲနည္း မထပ္ဘဲ ဆဲ သြားသည္။ ေတာ္ေတာ္ ဆဲတတ္၏။ပရိသတ္သေဘာက်၏။

ေနာက္ ရုရွား လူမ်ိဳး တစ္ေယာက္၀င္ ျပိဳင္သည္။

နာရီ၀က္ၾကာေအာင္ ဆဲနည္း မထပ္ဘဲ ဆဲ သြားသည္။ပိရိတ္သတ္လက္ခုတ္သံေတာ္ေတာ္က်ယ္၏။

ထုိ႕ေနာက္ ေဖ႕စ္ဘုတ္သုံးတတ္သည္႕ျမန္မာတစ္ေယာက္ စင္ေပၚတက္လာေလသည္။မိုက္ၾကိဳးကို ခလုတ္တိုက္မိျပီးေခ်ာ္လဲေလသည္။

ထုိသူသည္ မိုက္ကို ေဒါသထြက္ထြက္ႏွင့္ လက္ညွိဳးထုိးျပီး ဆဲေလေတာ႕၏။

၁၅ မိနစ္ ၊ နာရီ၀က္ ၊ ၁ နာရီ ၾကာ သြားသည္ ။ ဆဲနည္း လံုး၀ မထပ္ေခ်။၂နာရီခန္႕ ပင္ ၾကာေလ၏။

ဒုိင္လူၾကီးမ်ားႏွင့္ ပရိသတ္မ်ား အားလံုး အ႔ံ ၾသကုန္ၾကသည္။

ထုိ႔ေနာက္ ထိုလူသည္ ဒိုင္လူၾကီး မ်ားဘက္သို႔ မ်က္ႏွာ လွည့္ ျပီး…..

“ဒုိင္လူၾကီးမ်ား ခင္ဗ်ာ …ကၽြန္ေတာ္ စဆဲ လုိ႔ရပါျပီ လား ခင္ဗ်ာ..”…တဲ႕…

ဒုိင္လူၾကီးမ်ားမွ ထုိင္ရာမွ ထကာ။ လက္ခုတ္တီးလုိက္ၾက၏။ပရိတ္သတ္လက္ခုပ္သံကား နံရံေတြပင္ခါကုန္၏။

ထပ္ျပိဳင္ျမည္႕အျခားနုိင္ငံမွ ျပိဳင္ပြဲ၀င္မ်ားပင္ ဆက္မျပိဳင္ပဲအရွဳံးေပးၾက၏။

သုိ႕နွင္႕နုိင္ငံတကာအဆဲ ဒုိင္အဖြဲ႕အေနျဖင္႕ ရမွတ္ျပည္႕သည္႕အျပင္ ေက်ာ္၍ပင္ေနသျဖင္႕

ပထမ ဆုအျပင္ အဆဲပါရဂူ ဆု ပါ ထပ္မံ ခ်ီးျမွင္႕ရန္ဆုံးျဖတ္လုိက္ေလ၏။

0 comments: