အဆင္ေျပေအာင္လုပ္ေပးလုိက္မယ္

ဟင္းသီးဟင္းရြက္သည္ကို အဖြားၾကီးကေၿပာသည္ ။

"အားလူး ငါးပိႆာ၀ယ္မလို႔ သမီးရယ္ ။ ဒါေပမဲ႔ မသယ္ႏိုင္မွာစိုးတယ္ကြယ္ ။"

"မပူပါနဲ႔ အဘြား ။ အဘြားသယ္ႏိုင္ေအာင္ ကြ်န္မ ခ်ိန္ေပးလိုက္ပါ့မယ္ ။ ဟင္း ဟင္း"


0 comments: