မာနၾကီးသူ

စတိုးဆုိင္တစ္ခုကုိ ဝင္ခိုးတ့ဲ သူခိုးကုိ မိေတာ့ တရားသူၾကီးက စစ္ေဆးေနတယ္... ...
"ေမာင္မင္း... အဲဒီစတိုးဆိုင္ထဲ ဘာဝင္လုပ္တာလဲ"
"က်ေနာ္ ဗိုက္အရမ္းဆာေနလို႔ပါ"
"ဒါဆို ဘာလို႔ ပုိက္ဆံေတြကုိ ယူရတာလဲ၊ ဗိုက္ဆာလို႔ဆိုရင္ စားစရာေတြ ယူရမွာေလ"
"က်ေနာ္က မာနရိွတယ္ဗ်၊ သူမ်ားဆီက အစားအစာကုိ အလကားမစားခ်င္ဘူး"