၂၊ ေမ်ာက္ ႏွင့္ ငွက္ေပ်ာသီး

ေမ်ာက္ရွစ္ေကာင္သည္ ငွက္ေပ်ာသီး ၈လံုး ကုန္ေအာင္ စားဖို. ၈မိနစ္ အခ်ိန္ယူရတယ္။

၁။ ငွက္ေပ်ာသီး ၄လံုး ကို ကုန္ေအာင္စားဖို. ေမ်ာက္၄ေကာင္ဟာ ဘယ္ႏွစ္ မိနစ္ အခိ်န္ယူ ရမလဲ။

၂။ ငွက္ေပ်ာသီး ၄၀ လံုးကို မိနစ္၄၀ နဲ. ကုန္ေအာင္စားဖို. ေမ်ာက္ဘယ္ႏွစ္ေကာင္လိုမလဲ။
အေျဖမွန္ကုိ ေနာက္ရက္ တြင္ေဖာ္ျပေပးပါမည္။ အေျဖမွန္ကန္သူသူမ်ားကုိလဲ အစဥ္လုိက္ေဖာ္ျပေပးသြားပါမည္ ။
(Comment ေပး၍ မရသူမ်ား ေအာက္ပါ Link ကုိ ကူးယူ၍ ဖုန္း Internet Browser မ်ားတြင္ ျပန္လည္ဖြင့္ကာ Comment ေပးႏုိင္ပါသည္ ... Link = http://goo.gl/FosaHi )

3 comments:

၁ . ၈ မိနစ္​
၂ . ၈ ​ေကာင္​

၁.၈မိနစ္
၂.၈ေကာင္