ေဆးေလာက သံသရာ

ကၽြန္ေတာ္ နားကိုက္ေနလို႔ပါဆရာ...

2000 B.C. - ေရာ့ .. ေဟာဒီ သဘာဝ ေဆးျမစ္ကုိ စားလိုက္...

1000 A.D. - ေဆးျမစ္စားေနလို႔ အက်ဳိးမရွိဘူး.. ဂါထာနဲ႔ မန္းမွျဖစ္မယ္..ေဟာဒီ ဂါထာကို ရြတ္...

1850 A.D. - ဂါထာမန္းလို႔ ေရာဂါမေပ်ာက္ဘူး.. ေဟာဒီ ေဆးရည္ကိုေသာက္

1940 A.D. - ေဆးရည္ဆိုတာ ခါးတယ္.. အဝင္ဆိုးတယ္.. ေဟာဒီမွာ ေဆးလံုး.. အသာမ်ဳိခ်ရံုပဲ...

1985 A.D. - ရိုးရိုးေဆးလံုးဆုိတာ သိပ္အက်ဳိးမရွိဘူး.. ေရာ့.. စနစ္တက် စမ္းသပ္ေဖာ္စပ္ထားတဲ့ ပဋိဇီဝေဆး(Antibiotics) ကိုေသာက္...

2000 A.D. - ပဋိဇီဝေဆး(Antibiotics)ဆိုတာ ဓါတုေဗဒပစၥည္းေတြ .. မေကာင္းဘူး.. ေရာ့ သဘာဝအရျဖစ္ထြန္းတဲ့ ေဟာဒီ ေဆးျမစ္ကုိစား...

0 comments: