ဂလဲ့စား

ဓာတ္ပံုဆရာ တစ္ေယာက္သည္ သူ႔သူငယ္ခ်င္းလင္မယားက ဖိတ္သၿဖင့္ ညစာထမင္းသြားစားသည္။ ကင္မရာကိုလည္းတစ္ပါတည္းယူသြားသည္။ ထို႔ေနာက္ညစာစားရင္း ဓာတ္ပံု အနည္းငယ္ရိုက္ေပးလိုက္သည္။ ထို႔ေနာက္ သူငယ္ခ်င္း မိန္းမက သူ႔ကင္မရာမွ ပံုမ်ားကိုယူၾကည္႔ရင္း ဟာ ပံုေတြကလွလိုက္တာ ရွင့္ကင္မရာေကာင္းလို႔ေနမွာေနာ္။

ဓာတ္ပံုဆရာမွာ ဘ၀င္မက်ေသာ္လည္း ဘာမွမေၿပာပဲ ေန၏။ထို႔ေနာက္ၿပန္ခါနီးက်မွ ခင္ဗ်ားဟင္းထမင္းေတြက အရမ္းစားေကာင္း
ပဲဗ်ာ ခင္ဗ်ားခ်က္တဲ့ ဒယ္အိုးေတြကေကာင္းလို႔ၿဖစ္မွာေနာ္။

0 comments: