တစ္ေယာက္ေတာ့က်န္မွရမယ္

ေက်ာင္းဆရာမတစ္ေယာက္ရယ္၊ တံငါသည္တစ္ေယာက္ရယ္၊ ေရွ႕ေနတစ္ေယာက္ရယ္ ကြယ္လြန္ေတာ့ နတ္ျပည္ရဲ႕ တံခါးဝကုိ ေရာက္လာတယ္။

သူတို႔ကုိ နတ္ျပည္မွာ လက္ခံသင့္ မခံသင့္ သိၾကားမင္းက စစ္ေဆးတယ္။

"အသင္တို႔ကုိ ေမးခြန္းတစ္ခုစီေမးမယ္၊ မွန္ေအာင္ေျဖႏိုင္ရင္ နတ္ျပည္ကုိ ဝင္ခြင့္ျပဳမယ္"

ပထမဆံုးက ေက်ာင္းဆရာမအလွည့္
ကေလးေတြကုိ ပညာသင္ၾကားေပးခ့ဲတ့ဲ ဆရာမဆိုေတာ့ သိၾကားမင္းကလည္း ေက်ာင္းဆရာမကုိ နတ္ျပည္မွာ လက္ခံခ်င္ေနတယ္
ဒါေၾကာင့္ ေမးခြန္းကုိ လြယ္တာပဲ ေမးလိုက္တယ္... ...

"ေရခဲေတာင္နဲ႔ တိုက္ျပီး နစ္ျမဳပ္သြားတ့ဲ သေဘၤာအမည္က ဘာလဲ၊ ရုပ္ရွင္ေတြေတာင္ ရိုက္ၾကေသးတယ္ေလ"

ဒါေလာက္ေတာ့ ဆရာမက ေျဖတာေပ့ါ... ..

"တိုက္တန္းနစ္"
"မွန္ပါတယ္၊ နတ္ျပည္မွ ၾကိဳဆိုပါတယ္"

ေနာက္တခါ တံငါသည္အလွည့္
အကုသိုလ္အလုုပ္နဲ႔ အသက္ေမြးခ့ဲတ့ဲ တံငါသည္ကုိ နတ္ျပည္မွာ သိပ္လက္မခံလိုဘူး
ဒါနဲ႔ နည္းနည္းပုိခက္တ့ဲ ေမးခြန္း ေမးလိုက္တယ္... ...

"အဲဒီ သေဘၤာနစ္ေတာ့ လူဘယ္ႏွေယာက္ ေသတာလဲ"

တေလာကမွ အဲဒီရုပ္ရွင္ကုိ ၾကည့္ထားတာဆိုေတာ့ ကုိတံငါက ျပန္ေျဖတယ္... ...

"၁၂၂၈ ေယာက္"
"မွန္ပါတယ္၊ နတ္ျပည္မွ ၾကိဳဆိုပါတယ္"

ဒီတခါ ေရွ႕ေနအလွည့္... ...
ဘာမွလုပ္မေနဘူး သိၾကားမင္းက တန္းေမးတယ္... ...

"ေသတ့ဲလူေတြရဲ႕ နာမည္ေတြ ေျပာစမ္း"
"ဂ်ာ... "

0 comments: