သြားခ်င္လုိ ့

အသက္ငယ္သူမိန္းကေလးနွင့္ လက္ထပ္ထားသူ အသက္ႀကီးသူ
တစ္ဦး ဆရာ၀န္ဆီထံလာၿပီး........

လူနာ - "ဆရာ ကြ်န္ေတာ့္မိန္းမကေတာ ့ပ်က္စီးေနၿပီ။ညတိုင္း
Good Night ဆိုတဲ ့Club ကိုသြားတယ္၊ေတြ ့တဲ ့ေကာင္နဲ ့လိုက္အိပ္တယ္၊
ကြ်န္ေတာ္ ေသခ်င္စိတ္ေပါက္ေနၿပီ၊ဘာလုပ္ရမလဲဆရာ။

ဆရာ၀န္ - "အသက္ကို ၿပင္းၿပင္းရွဴ ၊စိတ္ကိုေအးေအးထား၊
ႏွစ္ႏွစ္ၿခိဳက္ၿခိဳက္အိပ္ေပ်ာ္ေအာင္ကုေပးလိုက္မယ္။
ကဲ....အခု ကြ်န္ေတာ့္ကိုေၿပာၿပ၊ အဲဒီ Clubရဲ ့လိပ္စာ."

0 comments: