ေျပာေပးပါ့မယ္

ေက်ာင္းခန္းထဲမွာ ရန္ျဖစ္ၾကတဲ့ ေက်ာင္းသားႏွစ္ေယာက္ကို ဆရာမက အျပစ္ေပးဖို႔ လုပ္ေနရင္းက ေျပာလိုက္တယ္။
“မင္းတို႔ သိပ္ဆိုးတဲ့ေကာင္ေတြပါလား။ ငါသာ ၃ ရက္ေလာက္ပဲ နင္တို႔အေမျဖစ္ၾကည့္၊ ေကာင္းေကာင္း အပိုးက်ဳိးသြားမယ္”
အဲဒီမွာ ေက်ာင္းသာတေယာက္က ျပန္ေျပာလုိက္တယ္။
“ဟုတ္ကဲ့။ က်ေနာ္ အေဖ့ကို ေျပာေပးပါ့မယ္။ သူက အိုေကဆိုရင္ အဆင္ေျပပါတယ္ ဆရာမ”

0 comments: