ကိုယ္ခ်င္းစာ စမ္းပါ

သန္းႀကြယ္သူေ႒း ႏွစ္ေယာက္ ေျမေအာက္ရထားကို စီးလာၾကသည္။ ခရီးသည္မ်ား
ျပြတ္သိပ္ၾကပ္ေနသည္ကို အခြင့္ေကာင္းယူကာ ခါးပိုက္ႏႈိက္သမားက
သန္းၾကြယ္သူေ႒း တစ္ဦး၏ အိတ္ထဲမွ ပိုးပဝါကို တျဖည္းျဖည္း ဆဲြယူလာသည္။
ဤသည္ကို ျမင္ေသာ အျခားသူေ႒းက မိမိ၏ မိတ္ေဆြကို တိုးတိုးေလး
သတိေပးသည္။
"ေဟ့လူ၊ ခင္ဗ်ား အိတ္ေထာင္ထဲက ပဝါကို ဟုိေကာင္ ႏိႈက္ေနၿပီ"
"ဒီေကာင့္ကို မေႏွာင္ယွက္စမ္းပါနဲ႔ဗ်ာ၊ က်ဳပ္တို႔လဲ ဒီလိုပဲ တန္ဖိုးနည္းတဲ့
ပစၥည္းေတြနဲ႔ စခဲ့ရတာပဲ ဥစၥာ"

0 comments: