အေမ့ကုိ ဆဲလုိ ့

ရံုးပိတ္ရက္တစ္ရက္မွာ ပီတာေလးတို႕ေက်ာင္းက ေရွးေဟာင္းျပတိုက္တစ္ခုကို
ေလ့လာေရးခရီး ထြက္ခဲ့ၾကတယ္။ အဲဒီေန႕မွာ သူတို႕သြားတဲ့ သမိုင္းျပတိုက္မွာ
နံရံေပၚတက္ၿပီး ေဆးသုတ္ေနတဲ့ လူတစ္ေယာက္ျပဳတ္က်ၿပီး ေသသြားတာကို
ျမင္ခဲ့ၾကရတယ္။ ေနာက္ေန႕ အတန္းထဲမွာ ဆရာမက မေန႕က
ေလ့လာေရးခရီးနဲ႕ပတ္သက္ၿပီး ကေလးေတြကို ဗဟုသုတအေနနဲ႕
ဘယ္ေလာက္ရခဲ့လဲဆိုတာကို ျပန္ၿပီးေဆြးေႏြးရင္း မေန႕က မေတာ္တဆမႈနဲ႕
ပတ္သက္ၿပီး ကေလးေတြအျမင္ကို သိခ်င္လို႕ ေမးခြန္းထုတ္လိုက္တယ္။

ဆရာမက“တပည့္တို႕ကို မေန႕က မေတာ္တဆမႈနဲ႕ ပတ္သက္ၿပီးေမးခြန္းေလေမးခ် င္တယ္ ”
“ကိုလတ္ကို ပထမဦးဆံုးေမးခ်င္တယ္ ကိုလတ္ မေန႕ကမေတာ္တဆမႈနဲ႕ပတ္သက္ၿပ ီး
ဘယ္လိုျမင္သလဲ။”

ဒါနဲ႕ကိုလတ္ ေဆးသုတ္တဲ့လူက နေမာ္နမဲ့ျဖစ္လို႕ျပဳတ္က်တယ္လို႕ထင္ပါတယ္ ဆရာမ။

ဒါနဲ႕ ဆရာမက “ေအးမွန္တယ္ကြဲ႕ သားတို႕သမီးတို႕လဲ နေမာ္နမဲ့ မေနၾကနဲ႕ကြဲ႕ဟုတ္ၿပီလား။”
ဆရာမကဆက္ၿပီး “ေမာင္ေမာင္ရဲ႕အျမင္ကိုလဲ ေျပာပါအုန္း”

ေမာင္ေမာင္က “အရက္မူးတယ္လို႕ထင္ပါတယ္ ဆရာမ”

ဒါနဲ႕ ဆရာမက “ေအးမွန္တယ္ကြဲ႕ သားတို႕သမီးတို႕ႀကီးလာရင္
အရက္ေသစာမေသာက္စားၾကနဲ႕ ဟုတ္ၿပီလား”ဟု ေျပာလိုက္တယ္။
အဲဒါနဲ႕ ဆရာမကဆက္ၿပီး “ပီတာေလးကို ေမးလိုက္တယ္။” “ပီတာေလးရဲ႕
အျမင္ကိုလဲေျပာပါအုန္း”

ပီတာေလးက “ကၽြန္ေတာ့္အေမကိုဆဲလို႕ပါ ဆရာမ”ဟုေျဖလိုက္တယ္။

ဆရာမလဲ အံ့အားသင့္သြားတယ္ “ဘယ္လိုပတ္သက္လို႕တုန္းကြဲ႕ ”လို ႕ ဆရာမက
ပီတာေလးကိုေမးလိုက္တယ္။ ဒါနဲ႕ပီတာေလးက

“အဲဒီလူႀကီးက” “ေအေဘးေလးေအာက္ကေနေလွကားကုိလာမလႈပ္နဲ႕”လို႕ေျပာလို႕ပါ ဆရာမ။

0 comments: