ေက်းညိဳႏွင့္ အဂၤလိပ္စာ

ဆရာ .. ။ ။ Ox ဆိုတာ ဘာတုန္း?
ေက်းညိဳ ။ ။ ႏြားထီး
ဆရာ .. ။ ။ Ford ဆိုတာကေရာ?
ေက်းညိဳ ။ ။ ဖို႔ဒ္ ဆိုတာ ကား
ဆရာ .. ။ ။ ငင္... ဒါဆို Oxford ဆိုတာကေရာ... ?
ေက်းညိဳ ။ ။ Ox ကႏြားထီး၊ Ford က ကားဆိုေတာ့၊ Oxford က ႏြားဆြဲတ့ဲ ကား၊ က်ေနာ္တို႔ရြာမွာေတာ့ ႏြားလွည္းေပ့ါ
ဆရာ .. ။ ။ ဘုရား ဘုရား...

0 comments: