မတုိးတက္ေသးဘူးလား

လူနာက ေတာင္းပန္သံျဖင့္ ေျပာသည္။
"ေဒါက္တာ ကၽြန္ေတာ္ အရက္ေသာက္လို႕ ရျပီလားဟင္"
"တစ္စက္မွ လွ်ာနဲ႕မတို႕ေလနဲ႕၊ ခင္ဗ်ားကို အရင္တစ္ခါ
ကတည္းက အေသအခ်ာ ရွင္းျပျပီးျပီပဲ"
"ဒီကာလအတြင္းမွာ ေဆးပညာမ်ား တိုးတက္လာျပီလား
လို႕ပါ"

0 comments: