မွတ္ကေရာ

ဂ်ာမဏီႏိုင္ငံတြင္ျဖစ္သည္၊ စီးပြားေရးအရ တြက္
ေခ် မကိုက္ေတာ့သျဖင့္ မိမိ ၏ ဇိမ္ခန္းကို ပိတ္ပစ္ရန္
ပိုင္ရွင္က ဆံုးျဖတ္လိုက္သည္၊ အသံုးအေဆာင္ပစၥည္း
မ်ားကိုလည္း ေဈးေလွ်ာ့ ေရာင္းမည္ဟု သတင္းစာထဲ
ေၾကာ္ျငာထည့္လိုက္သည္၊ အမ်ိဳးသမီးၾကီးတစ္ဦးသည္ ဇိမ္ခန္းတြင္
ထားေသာ ၾကက္တူေရြးကို ေဈးေပါေပါႏွင့္ ရလိုက္သည္၊ အိမ္သို႕
ေရာက္ေသာအခါ ယင္းၾကက္တူေရြးကို ေလွာင္ခ်ိဳင့္ထဲ ထည့္ကာ
ဧည့္ခန္း၌ ခ်ိတ္ထားလိုက္၏ ၊ ၾကက္တူေရြး ဘ္ေလာက္အထိ
စကားေျပာတတ္သနည္း ဆိုသည္ကို သိလို၍ျဖစ္၏ ။
ပထမဦးဆံုး သမီးျဖစ္သူ ေက်ာင္းမွ ျပန္လာသည္၊ ၾကက္
တူေရြးက အသံကုန္ ေအာ္ေျပာသည္။
"အသစ္ကေလးေတြ ေရာက္လာျပီ"
အမ်ိဳးသမီးၾကီး၏ ခင္ပြန္းသည္ အလုပ္မွ ျပန္လာေသာအခါ
၎၍ ဤသို႕ေအာ္သည္။
"ေဖာက္သည္ေဟာင္းၾကီးပါလား"

0 comments: