ေစာင့္ေနသူ

တစ္ခါက အရူးေဆး႐ုံတစ္ခုရဲ႕ ေဆး႐ုံအုပ္ႀကီးက လူနာေတြရဲ႕ အေျခအေနကို သိခ်င္တဲ့အတြက္
စမ္းသပ္မႈတခု လုပ္တယ္။ သူစမ္းသပ္ပံုက လူနာေတြကို လၻက္ရည္ခြက္တခြက္စီ
ေပးလိုက္တယ္။
“ကဲ မင္းတို႔ကို လၻက္ရည္တိုက္မယ္။ အားလံုးတန္းစီ”
လူနာေတြအားလံုး တန္းစီၾကတယ္။ အဲဒီမွာ ေဆးရုံအုပ္ႀကီးက ဘာမွထည့္မထားတဲ့ ဓာတ္ဘူး
အလြတ္တစ္လံုးနဲ႔ လၻက္ရည္ေတြ လိုက္ထည့္ေပးတဲ့ပံုစံလုပ္လိုက္ၿပီးေတာ့…
“ကဲ လၻက္ရည္ထည့္ၿပီးၿပီ။ အားလံုးေသာက္လို႔ရၿပီ” လို႔ ေျပာလိုက္တယ္။
လူနာေတြကလည္း ဘာမွမရွိတဲ့ လၻက္ရည္ခြက္ကို အားရပါးရ ေမာ့ေသာက္လိုက္ၾကတယ္။
အဲဒီအထဲမွာ လူနာတေယာက္ကေတာ့ မေသာက္ဘဲနဲ႔ လၻက္ရည္ခြက္ကို စိုက္ၾကည့္ေနတာကို
ေဆး႐ံုအုပ္ႀကီးကျမင္ေတာ့ “အင္း ဒီလူနာကေတာ့ အေတာ္ေလး ေရာဂါ
သက္သာသြားၿပီ ထင္တယ္”လို႔ ေတြးလိုက္မိၿပီး လူနာကို ေမးလုိက္တယ္။
“သူမ်ားေတြ အားလံုး လၻက္ရည္ေသာက္ေနၾကၿပီ။ မင္းကဘာလို႔ မေသာက္ဘဲ
လၻက္ရည္ခြက္ကို ၾကည့္ေနတာလဲ ”
လူနာက ျပန္ေျဖလုိက္တယ္။
“ပူေနေသးလို႔ ခင္ဗ်”

0 comments: