ရင္တဖုိဖုိ

" သမီးရည္းစားနွစ္ဦးခ်ိန္းေတြ႕
ေနႀကသည္ …… ထီးျဖင့္အကာ
အကြယ္ယူထားသျဖင့္ လူမ်ားမ
ျမင္ရေသာ္လည္းစကားေျပာသံမ်ားအားႀကားနိုင္သည္ ……

" ခ်စ္ … ကိုကို ခြ်တ္ျပီးႀကည့္ခ်င္
တယ္ကြာ …… "

" ဟာ… ကိုကိုကလဲ ဒီအတိုင္းပဲ
ႀကည့္ကြာ … "

" လုပ္ပါ ခ်စ္ကလဲ … ကိုကို တစ္
ခါမွအေသအခ်ာ မျမင္ဖူးလို႕ ပါ "

" ဟာကြာ ကိုကိုကလဲ ေမေမသိ
ရင္ အဆူခံရမွာေနာ္… တစ္ခါ
တစ္ေလ အိမ္မွာ ခြ်တ္ထားရင္
ေတာင္ ေမေမကႀကိဳက္တာမ
ဟုတ္ဘူး … "
( အသံက ခပ္ျငဳျငဳ…… )

" ဘယ္သူမွမသိပါဘူး ခ်စ္ရာ… ဒီနားမွာ ကိုတို႕ ပဲရွိတာပဲဟာ "

" ဟြန္း !! ဒီေလာက္ေတာင္ျဖစ္
ေနရင္လည္း ကိုကို႕ ဖာသာ ခြ်တ္
ျပီးႀကည့္ေတာ့ …… ဒါေပမဲ႕ ခဏ
ပဲေနာ္ … "

" အင္းပါ… ခဏပဲ ႀကည့္မွာပါ "

ေကာင္မေလးရဲ႕ ခြင့္ျပဳခ်က္
လည္းရေရာ ေကာင္ေလးက ေသေသခ်ာခ်ာ ခြ်တ္၍ႀကည့္ျပီး
ေနာက္ ဤကဲ႔သို႕ မွတ္ခ်က္ခ်
လိုက္သည္ ……

" ေႀသာ … ပလက္တီနမ္ လက္
စြပ္အစစ္ဆိုတာ ဒီလိုကိုးး …… "

0 comments: