မျငင္းခ်င္ေတာ့ဘူး

ေက်ာင္းတြင္ ဆရာက ကေလးတေယာက္ကိုေမးသည္..

`ကမၻာၾကီးက ဘယ္လိုပံုရွိသလဲကြ´

ကေလးက မဆိုင္းမတြ ေျဖသည္..

`လံုးတယ္ ဆရာ´

´ကမၻာၾကီးလံုးေၾကာင္း ဘယ္လို သက္ေသျပနိင္သလဲ´

ကေလးက ခဏတိတ္သြားျပီး ျပန္ေျဖသည္..

`ဆရာျပားတယ္ ထင္ရင္လဲ ထားလိုက္ပါေတာ့ ဆရာ..
ကၽြန္ေတာ္ ဆရာနဲ့ ျပိဳင္မျငင္းခ်င္ပါဘူး´

0 comments: