တံခါးဖြင့္ေပးမယ္….

ခ်ဴခ်ာမ်ားေနထိုင္ေသာရြာသို႕ ရွရွား အီဗန္မ်ား ေရာက္လာသည္။
ေရာက္လာသည့္ေန႕တြင္ပင္ အရက္မူးျပီး ခ်ဴခ်ာမ်ားကို ငထံုေတြ ငအေတြ ဟု
ေစာ္ေစာ္ကားကား ေအာ္ဟစ္ေျပာဆိုသျဖင့္ ၎ကို အခန္းတစ္ခုထဲ ခ်ဳပ္ထားရန္ အမိန္႕ေပးလုိက္သည္။
အေစာင့္တစ္ေယာက္ကို လဲ အခန္းေရွ႕တြင္ ခ်ထားလိုက္သည္။

ခဏၾကာေသာအခါ အီဗန္က အခန္းထဲမွေန၍ တံခါးကိုထုျပီးးးး
မိမိအလြန္ဆာသျဖင့္ ေပါင္မုန္႕တစ္လံုးသြားဝယ္ေပးေစလိုေၾကာင္း အေစာင့္ခ်ဴခ်ာကို ေျပာသည္။
ကိုပက္ ျပား ၅၀အေၾကြေစ့တစ္ေစ့ကိုလဲ ပစ္ေပးလိုက္သည္။
အေစာင့္ခ်ဴခ်ာ ပိုက္ဆံကို ေကာက္ယူျပီး ေပါင္မုန္႕ဝယ္ရန္ထြက္သြားသည္။
ဤအခ်ိန္တြင္ ျပတင္းေပါက္ကိုေက်ာ္ျပီး အီဗန္ထြက္ေျပးသြားသည္။
သို႕ေသာ္ မၾကာခင္မွာပင္ ၎ကို ျပန္မိလာျပီးအခ်ဳပ္ခန္းထဲသို႕ ျပန္ထည့္ထားလိုက္သည္။
ဤအေခါက္တြင္ ပုိမုိသြက္ခ်က္ခ်ာေသာ အေစာင့္တစ္ေယာက္ကို ခ်ထားလိုက္သည္။
အခ်ိန္အနည္းငယ္ၾကာသြားသည္။ အီဗန္တံခါးကို ထုျပီး ေျပာသည္။


“ေဟ့ခ်ဴခ်ာ…..ငါအင္မတန္ ဆာတယ္ကြ…..ငါ့ကို ေပါင္မုန္႕တစ္လံုးသြားဝယ္ေပးစမ္းပါ”
“မင္းတို႕ ရုရွားေတြ အင္မတန္ ဥာဏ္မ်ားတယ္…..မဝယ္ေပးႏိုင္ဘူး…….
ဆာရင္ ကိုယ့္ဟာကိုယ္ သြားဝယ္ေပါ့…..ဟြန္းးးးး”

0 comments: